Obóz, informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,
Przed nami wakacje i coroczna Harcerska Akcja Letnia. Dla pracy drużyny harcerskiej obóz jest najważniejszym elementem – dającym najlepszą okazję do pracy nad samodzielnością i odpowiedzialnością harcerek i harcerzy w ramach wielkiej przygody i mamy nadzieję, że w tym roku również będzie możliwy do przeprowadzenia.
W związku z tym jesteśmy zdeterminowani, żeby w wakacje drużyny pracowały jak najintensywniej i pojechały na obóz.Na razie nie mamy kompletnych informacji dot. wymogów i w ogóle możliwości przeprowadzenia wyjazdu w dotychczasowej formie, dlatego na razie działamy normalnie – tak, jakby obóz miał się odbyć w formie wcześniej planowanej (w terminie 6 – 31 VII, w składzie drużyn z Zalesia Górnego i Głoskowa). Oczywiście, cały czas monitorujemy komunikaty władz tak, żeby dostosować go do aktualnych wymogów, szczególnie związanych ze stanem epidemii i na razie komunikaty są dla nas optymistyczne. 
Z tego względu przesuwamy termin zbierania kart obozowych do dnia 24 V oraz wpłat (sumaryczny koszt obozu to 900,00 zł):
do dnia 17 V kwotę 300,00 zł;
do dnia 2 VI kwotę 600,00 zł.
Numer rachunku: 81 1750 0012 0000 0000 3699 6676
Tytuł: Składka Programowa na obóz 2020 [imię i nazwisko] 2MDH „Oleandry”

Równocześnie jesteśmy świadomi, że może się okazać (niestety nawet i w połowie czerwca), że przeprowadzenie obozu w tej formie nie będzie możliwe. Zostaną Państwo o tym od razu poinformowani, natomiast my podejmiemy właściwe działania. Widzimy obecnie dwie możliwości:- w razie ograniczenia przez wymogi liczby uczestników obozu – zrobienie dwóch tur obozu, z których każda będzie krótsza od planowanej;- odwołanie wyjazdu i aktywna praca drużyn w okolicach domu (ale już, mamy nadzieję, „na żywo”).
W razie zmiany formy podane będą nowe terminy (prawdopodobnie zamykające się w dotychczas planowanych, tylko krótsze) oraz nowy koszt (oczywiście mniejszy).
W razie wpłaty przez państwa jakichkolwiek kwot i późniejszej zmiany/odwołania wyjazdu itp. oczywiście zwrócimy Państwu pieniądze. Niestety, są pewne koszty, które musimy ponieść przed momentem w którym będziemy mieli ostateczne potwierdzenie „możemy lub nie jechać” (chodzi głównie o dzierżawę miejsca obozowego) – zwrot będzie o nie pomniejszony, jednak wg. obecnych szacunków nie będzie to (w wersji najbardziej pesymistycznej) więcej niż 50,00 zł za osobę.
Ponadto jesteśmy świadomi, że obecnie panuje kryzys, będziemy starali się maksymalnie zmniejszyć koszt obozu, choć uważamy, że jak na prawie miesięczny wyjazd nie jest wielka. Wiemy też, że są osoby, dla których nawet taka kwota może być problemem. Nie chcemy, żeby pieniądze były dla kogokolwiek ograniczeniem w braniu udziału w pracy drużyny harcerskiej, dlatego w razie potrzeby prosimy o kontakt z właściwym drużynowym.

Załączając harcerskie pozdrowienie,
Czuwaj!
Komendanci:
phm. Weronika Sankowska (692 416 263)
hm. Wiktor Maracewicz (669 226 052)