Obóz – istotne informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapowiedzią przesyłamy prawdopodobnie (chyba, że wystąpią jakieś nieprzewidziane zdarzenia) ostatnie informacje nt. wyjazdu na obóz oraz kilka kwestii formalnych, wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach.
Tak, jak zapowiadaliśmy, przed wyjazdem obozu musimy prosić Państwa o dopełnienie dodatkowych formalności. 
INFORMACJE:
Pakowanie ciężarówki: ul. Świetlana 4, dnia 30 VI o godzinie 16:00.
Kwaterka: z pytaniami proszę o kontakt z hm. Janem Kamińskim (jasiekkaminski@gmail.com).
Zbiórka wyjazdowa: 6 VII, o godzinie 06:30, plac przed Kościołem w Zalesiu Górnym.Na zbiórce wyjazdowej muszą Państwo przekazać kadrze (drużynowym) wypełnione i podpisane przez Państwa: „załącznik do karty kwalifikacyjnej” oraz „oświadczenie rodzica„. „Załącznik” mogą Państwo przekazać również wcześniej. Niestety, bez powyższych dokumentów harcerka/harcerz NIE MOGĄ POJECHAĆ NA OBÓZ.
Powrót: 31 VII. Dokładna godzina zostanie podana w trakcie obozu. Prawdopodobnie wieczorem.
Treść oświadczeń, o których podpisanie Państwa prosimy wynika wprost z wytycznych Ministra Edukacji Narodowej – dostarczenie „załącznika do karty kwalifikacyjnej” najpóźniej w dniu wyjazdu, a „oświadczenia” po prostu w dniu wyjazdu jest niezbędnym warunkiem pojechania harcerzy na obóz. 
EW. WĄTPLIWOŚCI
Poniżej chciałbym poruszyć kilka kwestii mogących wzbudzić Państwa wątpliwość.
1. Odbiór harcerki/harcerza z obozu
W „załączniku…” znajduje się następujące oświadczenie, które jest kontrowersyjne:”Zobowiązuję się do niezwłocznego, ciągu 12 godzin, odbioru dziecka z miejsca wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby (np. podwyższona temperatura, gorączka, kaszel, katar, duszności) w przypadku, gdy po konsultacji z lekarzem nie będzie konieczności hospitalizacji dziecka.”
Chciałbym Państwa uspokoić – jest to zapis wynikający, jak inne, z tegorocznych przepisów – my bardzo nie chcemy z niego korzystać. W wypadku wystąpienia sytuacji zobowiązującej nas, jako organizatorów obozu, do poproszenia Państwa o zabranie harcerki lub harcerza, dołożymy wszelkich starań, żeby nie było to dla Państwa nadmiernie uciążliwe.
2. Choroby przewlekłe
Jeżeli Państwa dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia chorobą COVID-19, muszą Państwo dostarczyć, najpóźniej w dniu wyjazdu, opinię lekarską o braku przeciwwskazań do udziału w obozie.
3. Ewentualna rezygnacja z uczestnictwa
W przypadku, gdyby musieli Państwo zrezygnować z puszczenia Państwa dziecka na obóz (np. ze względu na kwestie epidemiczne, tzn. kontakt z osobą zakażoną lub zamieszkiwanie z osobą przebywającą na kwarantannie), prosimy o możliwie pilny kontakt. W takiej sytuacji oczywiście będziemy się starali zwrócić Państwu możliwie dużą część uiszczonych kwot, niestety w tym momencie nie jesteśmy w stanie wskazać, jakie to będą kwoty.
4. Karta kwalifikacyjna uczestnika
Jest wpisana jako pierwszy załącznik do „Regulaminu”. Nie jest załączona do niniejszego maila, ponieważ wszyscy Państwo już wypełniliście i podpisaliście właściwy wzór.
W razie jakichkolwiek pytań organizacyjnych itp. prosimy kontaktować się z drużynowymi, natomiast w kwestiach wyżej wskazanych formalności prosimy o kontakt z hm. Wiktorem Maracewiczem.


Załączając harcerskie pozdrowienie,
Czuwaj!

W imieniu kadry obozu, komendanci:
phm. Weronika Sankowska (tel. 692 416 263)
hm. Wiktor Maracewicz (tel. 669 226 052)