2 MDH na 11 listopada

Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku?
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość.

Czym w żargonie legionów była blondynka?
Było to w legionowej gwarze określenie wszy. Były one powszechnym utrapieniem żołnierzy podczas I wojny światowej, zwłaszcza w trakcie długotrwałego pobytu w okopach.

W którym roku utworzono w Krakowie towarzystwo „Strzelec”?
Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne „Strzelec” – organizacja o charakterze paramilitarnym założona pod koniec 1910 roku w Krakowie przez Eugeniusza Kiernika.

Które miasto jako pierwsze ogłosiło niepodległość?
30 października – dzień przed Krakowem i Tarnowem – Zakopane oficjalnie ogłosiło niepodległość. Polscy oficerowie i żołnierze rozbroili żołnierzy obcych narodowości, przejęli skład broni i stację telefoniczną i oddali się do dyspozycji Organizacji Narodowej”.

Kiedy cesarze Niemiec i Austro-Węgier wydali akt, zapowiadający utworzenie państwa polskiego?
5 listopada 1916 r. cesarze Niemiec i Austro-Węgier ogłosili odezwę, zapowiadającą utworzenie państwa polskiego, pozostającego w sojuszu z obydwoma mocarstwami. Chociaż akt ten faktycznie nie skutkował osiągnięciem niepodległości, był ostatecznym złamaniem antypolskiej współpracy trzech zaborców, nagłaśniającym sprawę polską w świecie. Stworzył też administracyjne fundamenty pod odrodzenie Rzeczpospolitej.

Gdzie legiony Polskie stoczyły swoją największą bitwę?
Bitwa pod Kostiuchnówką – w dniach 4-6 lipca 1916 roku Legiony Polskie spowalniały natarcie rosyjskiego XLVI Korpusu Armijnego

Którzy z wymienionych poniżej ludzi byli najbliższymi współpracownikami Józefa Piłsudskiego?
Józef Beck– polski polityk, dyplomata, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego.
Walery Jan Sławek, pseudonim „Gustaw”, „Soplica” – polityk okresu II Rzeczypospolitej, trzykrotny premier Polski, marszałek Sejmu, wolnomularz, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

Ilu było zarejestrowanych legionistów?
Legiony składały się z ok. 56 tysięcy zarejestrowanych żołnierzy.

Kto pierwszy rzucił hasło utworzenia Legionów Polskich przy państwach centralnych?
W czasie rewolucji 1905 r., gdy Piłsudzki kierował w Królestwie terrorystyczną akcje „bojową” Polskiej Partii Socjalistycznej przeciw władzom rosyjskim, Studnicki uznał ją za niecelową i pierwszy rzucił hasło utworzenia polskiego wojska w Galicji dla udziału w nadchodzącej wojnie Austro-Węgier przeciw Rosji.

Który prezydent USA przedstawił ultimatum, którego spełnienie było warunkiem podpisania przez Stany Zjednoczone Traktatu w Wersalu, w którym 13 punktem było stworzenie suwerennego państwa polskiego?
14 punktów Wilsona była to propozycja działań, które miały zapewnić pokój po zakończeniu II wojny światowej. Znajdowały się tam punkty bardzo ogólne takie jak wolność żeglugi na morzach, czy zniesienie barier gospodarczych. Ale także szczególne dotyczące suwerenności, czy zmian terytorialnych konkretnych państw – korekta granicy włoskiej, czy suwerenność Belgii.

Dlaczego Piłsudzki wstrzymał pobór do Legionów?
Państwa Centralne nie chciały dać gwarancji że Polska odzyska niepodległość.

Kto reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu w latach 1919-1920?
Konferencja pokojowa, zorganizowana w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Polskę reprezentowali Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. Na tej konferencji powstał Traktat Wersalski.

Kiedy oficjalnie ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada?
Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego.

Które powstanie nie zakończone było włączeniem ziem do odradzającej się II RP?
Powstanie krakowskie, rewolucja krakowska – próba ogólnonarodowego powstania pod hasłami demokracji, podjęta w Wolnym Mieście Krakowie w dniach od 21 lutego do 4 marca 1846 roku (do nielicznych nieudanych wystąpień zbrojnych doszło także w innych miejscach we wszystkich trzech zaborach, ale głównie w Galicji). Zakończone niepowodzeniem.