Zastępowy: ćwik Jan Mycielski

Telefon: 501 741 301