Zastępowy: ćwik Paweł Mycielski

Telefon: 513 468 629