Zastępowy: ćwik Stefan Gamdzyk

Telefon: 790 511 422