Zastępowy: ćwik Adam Wojciechowski

Telefon: 501 730 040