Pakowanie ciężarówki: 30 VI, o godzinie 16:00, Świetlana 4. Wtedy także wyjeżdża ekipa kwaterkowa.
Zbiórka wyjazdowa: 6 VII, o godzinie 06:30, plac przed Kościołem w Zalesiu Górnym.Na zbiórce wyjazdowej muszą Państwo przekazać kadrze (drużynowym) wypełnione i podpisane przez Państwa: „załącznik do karty kwalifikacyjnej” oraz „oświadczenie rodzica„. „Załącznik” mogą Państwo przekazać również wcześniej. Niestety, bez powyższych dokumentów harcerka/harcerz NIE MOGĄ POJECHAĆ NA OBÓZ.
Powrót 31 VII, dokładna godzina zostanie podana przed obozem.

Już jest Ekwipunek obozowy. Zawiera on wszystkie ważne informacje co należy brać, a czego nie.

Terminy przed obozem:
do 3 V – oddanie kart obozowych(nowy wzór), wrzucenie jej w koszulce foliowej do jednej ze skrzynek:
– Harcówka na Jelonka
– ul. Radnych 35B, Głosków
oraz wpłata 300,00 zł zaliczki na konto:
81 1750 0012 0000 0000 3699 6676 
Tytułem: [Imię i nazwisko] składka programowa 2 MDH Oleandry.
Okręg Mazowiecki ZHR
Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa

do 28 V – wpłata reszty kwoty (600,00 zł)
do 14 VI – zamknięcie listy kwaterkowej
30 VI/1 VII/2 VII – pakowanie ciężarówki

Miejsce:
jez. Pomorze leśnictwie Giby, pow. sejneński 
Termin:
Kwaterka – 2 VII do 6 VII VII.Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFe32ez5tw_U68HDEKv6QXWCtvxF90_SRjh6CTxhfWUXzszg/viewform?usp=sf_link
(Zapraszamy harcerzy od stopnia wywiadowcy, jak i rodziców do udziału!)
Obóz – 6 VII do 31 VII

Koszt:
900,00 zł (bez dotacji, które staramy się uzyskać)
Drugie dziecko na obozie – 800,00 zł (jeżeli młodsze jedzie na kolonię, to zniżka obowiązuje na obóz). Jeżeli obóz się nie odbędzie, zostaną zwrócone wszystkie koszty.
Jeżeli ktoś, z różnych powodów, nie jest w stanie pokryć całego kosztu obozu, proszę skontaktować się z drużynowym (mail: 2mdh@zhr.pl lub nr. 722351541)