2MDH na 11-tego listopada

Na ten wyjątkowy dzień, jakim jest 11 listopada 2020, 2 MDH "Oleadnry" przygotowała quiz! Święto odzyskania przez Polskę niepodległości musisz obchodzić z dala od innych osób, jednak może zdalny quiz jest tym, czego potrzebowałeś;). Na rozwiązanie quizu masz 7 minut. Jutro zostaną ogłoszone wyniki wraz z prawidłowymi odpowiedziami.
PS. Tak są pytania o Józefa Piłsudskiego

Podaj Ksywę
Dlaczego Piłsudzki wstrzymał pobór do Legionów?
Kiedy cesarze Niemiec i Austro-Węgier wydali akt, zapowiadający utworzenie państwa polskiego?
Czym w żargonie legionów była blondynka?
Gdzie legiony Polskie stoczyły swoją największą bitwę?
Kto pierwszy rzucił hasło utworzenia Legionów Polskich przy państwach centralnych?
Kto reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu w latach 1919-1920?
Kiedy oficjalnie ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada?
W którym roku utworzono w Krakowie towarzystwo „Strzelec”?
Którzy z wymienionych poniżej ludzi byli najbliższymi współpracownikami Józefa Piłsudskiego?
Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku?
Które miasto jako pierwsze ogłosiło niepodległość?
Ilu było zarejestrowanych legionistów?
Które powstanie nie zakończone było włączeniem ziem do odradzającej się II RP?
Który prezydent USA przedstawił ultimatum, którego spełnienie było warunkiem podpisania przez Stany Zjednoczone Traktatu w Wersalu, w którym 13 punktem było stworzenie suwerennego państwa polskiego?