2MDH na 11-tego listopada

Na ten wyjątkowy dzień, jakim jest 11 listopada 2020, 2 MDH "Oleadnry" przygotowała quiz! Święto odzyskania przez Polskę niepodległości musisz obchodzić z dala od innych osób, jednak może zdalny quiz jest tym, czego potrzebowałeś;). Na rozwiązanie quizu masz 7 minut. Jutro zostaną ogłoszone wyniki wraz z prawidłowymi odpowiedziami.
PS. Tak są pytania o Józefa Piłsudskiego

Podaj Ksywę
Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku?
Czym w żargonie legionów była blondynka?
Gdzie legiony Polskie stoczyły swoją największą bitwę?
Dlaczego Piłsudzki wstrzymał pobór do Legionów?
W którym roku utworzono w Krakowie towarzystwo „Strzelec”?
Który prezydent USA przedstawił ultimatum, którego spełnienie było warunkiem podpisania przez Stany Zjednoczone Traktatu w Wersalu, w którym 13 punktem było stworzenie suwerennego państwa polskiego?
Którzy z wymienionych poniżej ludzi byli najbliższymi współpracownikami Józefa Piłsudskiego?
Kto pierwszy rzucił hasło utworzenia Legionów Polskich przy państwach centralnych?
Kto reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu w latach 1919-1920?
Które miasto jako pierwsze ogłosiło niepodległość?
Kiedy oficjalnie ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada?
Ilu było zarejestrowanych legionistów?
Kiedy cesarze Niemiec i Austro-Węgier wydali akt, zapowiadający utworzenie państwa polskiego?
Które powstanie nie zakończone było włączeniem ziem do odradzającej się II RP?