Składki wpłacamy na poniższe konto tytułem: „Składka członkowska, za [imię i nazwisko harcerza] – 2 MDH”.

15 1240 1095 1111 0010 8571 0639

Dane: Obwód Piaseczno ZHR
PeKaO S.A.
mazowsze@zhr.pl
NIP: 113-22-82-295
Regon: 017166049
KRS: 0000115148

Składki obecnie wynoszą 12 zł za miesiąc (razem 144 zł za rok).