Składki wpłacamy na poniższe konto tytułem: „Składka członkowska, za [imię i nazwisko harcerza] – 2 MDH”.

15 1240 1095 1111 0010 8571 0639

Dane: Okręg Mazowiecki ZHR
ul. Ursynowska 36/38,
02-605 Warszawa
22 844 83 99
mazowsze@zhr.pl
NIP: 113-22-82-295
Regon: 017166049
KRS: 0000115148

Składki obecnie wynoszą 10 zł za miesiąc (razem 120 zł za rok).
Potwierdzenie przelewu należy wysłać na mail: 2mdh@zhr.pl