Uwaga! Nastąpiła zmiana konta, na które należy wpłacać składki.
Składki wpłacamy na poniższe konto tytułem: „Składka członkowska, za [imię i nazwisko harcerza] – 2 MDH”. Nie jest to konto na wpłaty obozowe/zimowiskowe.

26 1020 1026 0000 1002 0465 4135

Dane: Obwód Piaseczno ZHR
mazowsze@zhr.pl
NIP: 113-22-82-295
Regon: 017166049
KRS: 0000115148

Składki obecnie wynoszą 12 zł za miesiąc (razem 144 zł za rok).

Stare konto, już nieaktualne: 15 1240 1095 1111 0010 8571 0639